LOADING  
Fiscaal
Civiel

Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht (art. 17 WNA)

Onafhankelijkheid notaris/zorgplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Notarisambt, Wils(on)bekwaamheid, Deontologie erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 november 2022

1 Kernvereisten: onafhankelijk en onpartijdig

Een van de kernvereisten die de wet aan de notaris stelt, is dat hij onpartijdig en onafhankelijk optreedt, art. 17 lid 1 Wna. Hierbij dient voor ogen te worden gehouden dat de notaris ambtenaar én ondernemer is. De eisen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid moeten dan ook in het licht van het ondernemerschap realistisch worden ingevuld.
De notaris dient eveneens te waken voor de schijn van partijdigheid of afhankelijkheid. Naast bijvoorbeeld zijn persoonlijke houding, kan de plaats waar de notaris zijn diensten verricht in dit kader van belang zijn. Een notaris die hypotheekakten passeert op het kantoor van de bank heeft de schijn tegen.

1.1 Onafhankelijkheid

De notaris moet voorkomen dat hij bij zijn werkzaamheden wordt beïnvloed door anderen, of dat hij die schijn opwekt. Het is de notaris bijvoorbeeld niet toegestaan provisie te betalen of te ontvangen voor het aanbrengen van opdrachten, art. 9 VBG 2011.

De onafhankelijke positie van de notaris kan in gevaar komen wanneer hij een samenwerkingsverband aangaat. Zo oordeelde het Hof Amsterdam in een zaak waarin twee notarissen samenwerkten met de Nationale Notaris dat de onafhankelijkheid en onpartijdigheid onvoldoende in acht zijn genomen. De aandeelhouderspositie van de Nationale Notaris en de vennootschapsrechtelijke rechten die daarmee gepaard gaan, conflicteerden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.