LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omzetting (art. 2:18 BW)

Omzetting

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Omzetting Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Algemeen

Een rechtspersoon kan gedurende zijn levensloop van rechtsvorm veranderen. Hieraan kunnen juridische, fiscale of maatschappelijke argumenten ten grondslag liggen. In beginsel brengt omzetting geen vermogensverschuiving met zich mee; immers, de rechtspersoon blijft bestaan maar krijgt een andere vorm. Voor de omzetting moet een procedure in gang worden gezet (art. 2:18 BW).

Hoewel bij omzetting een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt omgezet in een andere privaatrechtelijke rechtspersoon, kan een stichting ook worden omgezet in een kerkelijke rechtspersoon (Rb Oost-Brabant 30 januari 2014, nr C/01/272939, ECLI:NL:RBOBR:2014:488). De Rechtbank beroept zich op de wetsgeschiedenis. Daarin valt te lezen dat het destijds geldende art. 2:20 BW, de in 1976 ingevoerde voorloper van art. 2:18 BW, 'geen omzetting van enig in Boek 2 geregelde rechtsvorm in welke andere ook' verbiedt en dat de minister dit zo wil laten (TK 17725, nr 13, pag. 10, brondocument niet beschikbaar). Rechtbank Rotterdam (6 oktober 2015, nr C/10/468859 / HA RK 15-76, ECLI:NL:RBROT:2015:7203) meent dat uit de parlementaire geschiedenis niet duidelijk valt af te leiden of de wetgever heeft beoogd art. 2:18 BW ook van toepassing te doen zijn op de omzetting van privaatrechtelijke rechtspersoon naar een zelfstandig onderdeel van een kerkelijke rechtspersoon, en omgekeerd. Niettemin oordeelt de Rechtbank op basis van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.