LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omvang ontbonden gemeenschap (art. 1:100 BW)

Omvang ontbonden gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 december 2020
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Art. 1:100 BW bevat de hoofdregel wat betreft de gerechtigdheid tot de ontbonden wettelijke gemeenschap van goederen, alsmede twee uitzonderingen daarop. In beginsel zijn beide echtgenoten ieder voor een gelijk deel gerechtigd tot de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap. Als eerste uitzondering staat art. 1:100 lid 1 BW toe dat echtgenoten hiervan bij huwelijkse voorwaarden afwijken, zie hierna Afwijking bij helfte bij huwelijkse voorwaarden. Voorts staat art. 1:100 lid 1 BW toe dat bij echtscheidingsconvenant wordt afgeweken van de gerechtigdheid bij helfte, zie hierna Afwijking bij helfte bij echtscheidingsconvenant. De Hoge Raad heeft een derde uitzondering geformuleerd op de hoofdregel van art. 1:100 BW op grond van redelijkheid en billijkheid, zie hierna Afwijking bij helfte op grond van redelijkheid en billijkheid.

Een verdeling anders dan bij helfte kan overigens een schenking inhouden indien aan de overige vereisten voor een schenking is voldaan (verrijking van de verkrijger, verarming van de schenker en een bevoordelingsbedoeling).

2 Afwijking bij helfte bij huwelijkse voorwaarden

Bij huwelijkse voorwaarden kunnen echtgenoten overeenkomen dat zij niet voor gelijke delen zijn gerechtigd tot de wettelijke gemeenschap van goederen of een beperkte gemeenschap van goederen. Deze afwijking houdt bijvoorbeeld in dat één echtgenoot voor drie vierde gedeelte gerechtigd is en de andere echtgenoot voor slechts één vierde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.