LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omvang boedel bij schuldsaneringsregeling (art. 295 Fw)

Omvang boedel bij schuldsaneringsregeling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 juli 2020
mr. T.F.H. Reijnen

Algemeen
De hoofdregel bij schuldsanering natuurlijke personen is, dat over lopende geldschulden geen rente meer is verschuldigd zolang de schuldsanering loopt (art. 303 Fw). Zodra de schuldsanering is opgehouden, herleeft de verplichting tot betaling van rente. Op dit punt wijkt de regeling van schuldsanering af van de regeling bij faillissement. Bij faillissement loopt de renteverplichting gewoon door, maar kan niet ter verificatie worden aangemeld. De schuldeiser kan dan proberen de rente - ook die is gerijpt tijdens het faillissement - te verhalen na het einde van het faillissement (art. 128 Fw).

Als de schuldeiser separatist is in de zin van art. 57 tot en met 59a Fw, behoudt deze schuldeiser zijn separatistenpositie in de schuldsaneringsregeling (art. 299 lid 3 Fw), zo blijkt ook uit Hof Arnhem-Leeuwarden 26 maart 2019 (nr 200.223.244/01, ECLI:NL:GHARL:2019:2672). In dat geval geldt art. 303 Fw niet, zodat de eventuele renteverplichting wel doorloopt. De rente kan dan worden verhaald bij executie van het onderpand. Hierbij moet ook art. 6:44 BW in acht worden genomen. Op grond van deze bepaling komen betalingen op een schuld eerst in mindering op de kosten, verschenen rente, hoofdsom en daarna op de lopende rente. In de praktijk wordt van deze volgorde afgeweken in die zin dat betalingen doorgaans eerst in mindering ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.