LOADING  
Fiscaal
Civiel

Omgevingswet (art. 1.1 Ow)

Omgevingswet

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 17 oktober 2022
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

1 Inleiding

In het voorjaar van 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet (Handelingen I 2015/16, nr. 24, item 4, p. 1–2). In de Omgevingswet (Stb. 2016, 156) wordt een groot aantal wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving (bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur) geïntegreerd.

De Omgevingswet wordt 'gevuld' via vier separate aanvullingswetten, die ieder een eigen parlementair proces doorlopen. Het gaat om aanvullingswetten die de vier onderwerpen bodem, natuur, geluid en grondeigendom regelen, zodat daar zijn:

 1. Aanvullingswet bodem
 2. Aanvullingswet natuur
 3. Aanvullingswet geluid
 4. Aanvullingswet grondeigendom

Nadere uitwerking van het wetsvoorstel Omgevingswet en de aanvullingswetten geschiedt door vier amvb’s en enkele ministeriële regelingen. 

Het gaat daarbij om de volgende amvb’s:

 1. Omgevingsbesluit (Ob)
 2. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
 3. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
 4. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 

De voor het notariaat relevante onderwerpen van het wetsvoorstel Omgevingswet zijn:

 • 'Voorkeursrecht (thans opgenomen in de Wet voorkeursrecht gemeenten),
 • 'Gedoogplicht' (thans o.a. opgenomen in de Belemmeringenwet Privaatrecht),
 • 'Onteigening' (thans opgenomen in de Onteigeningswet); en
 • 'Bijzondere instrumenten voor de inrichting van gebieden/landinrichting' (thans opgenomen in de Wet inrichting landelijk gebied). 

Daarnaast zal de Monumentenwet 1988 deels worden opgenomen in de Omgevingswet. Het grootste deel van de Monumentenwet 1988 gaat niet over naar de Omgevingswet, maar is opgenomen in de per 1 juli 2016 ingevoerde Erfgoedwet (Stb. 2016, 14). In de Erfgoedwet zijn bepalingen omtrent culturele erfgoederen opgenomen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet zal na de Erfgoedwet plaatsvinden. Daarom ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.