LOADING  
Fiscaal
Civiel

Nietigverklaring huwelijk (art. 1:69 - 1:77 BW)

Nietigverklaring huwelijk

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huwelijk Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2019
mr. dr. M.R. Kremer

1 Doel en strekking van de nietigverklaring van het huwelijk

Het doel van het nietig verklaren van een huwelijk is om nietigheid als gevolg te verbinden aan huwelijken die niet mochten worden gesloten en huwelijken die in strijd zijn met de openbare orde. Het huwelijk is nietig zodra de beschikking van de rechter in kracht van gewijsde is gegaan.

Door de omvangrijke registers van de burgerlijke stand en de informatie die uit deze registers kan worden afgelezen, komt de nietigverklaring niet vaak voor. Naast de mogelijkheid tot nietigverklaring van het huwelijk bestaat de mogelijkheid echtscheiding te verzoeken. De nietigverklaring kan echter de voorkeur genieten indien het gevolg van de nietigverklaring is gestoeld op financiële motieven. Als voorbeeld kan hierbij worden genoemd het gevolg dat nimmer een gemeenschap van goederen heeft bestaan. Afdeling 5 van Boek 1 BW is ingevolge art. 1:80a lid 7 BW ook van toepassing op het geregistreerd partnerschap. Gemakshalve zal hierna alleen de terminologie van echtgenoot/huwelijk worden gebezigd. Nietigverklaring is nimmer aan de orde bij non-existente huwelijken, omdat in dat geval geen huwelijk tot stand is gekomen.

2 Non-existente huwelijken

Huwelijken die non-existent zijn, kunnen niet worden aangetast omdat in die gevallen geen sprake is van een huwelijk. Voorbeelden van non-existente ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.