LOADING  
Fiscaal
Civiel

Nederlandse Franchise Code

Nederlandse Franchise Code

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 april 2021

Begin 2016 is de Nederlandse Franchise Code gelanceerd. Deze code beschrijft de wijze waarop partijen zich moeten gedragen bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst. De code biedt de nodige waarborgen voor transparantie, integriteit en overleg. De code is een vorm van zelfregulering en werkt volgens het 'pas toe of leg uit' principe. 

Op 1 januari 2021 is de Wet Franchise in werking getreden. De Wet Franchise is opgenomen in Boek 7 BW, Titel 16. Lange tijd ontbrak een wettelijke regeling voor de franchiseovereenkomst. Door genoemde inwerkingtreding is dat gewijzigd. Veel bepalingen zijn dwingendrechtelijk ten aanzien van in Nederland gevestigde franchisenemers. 

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.