LOADING  
Fiscaal
Civiel

NRA - nationale risicoanalyse (art. 1f Wwft)

NRA - nationale risicoanalyse

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Risicomanagement Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 september 2020
De redactie

1 Inleiding

De Europese Commissie en de lidstaten zijn verplicht tot het opstellen van een supranationale risicoanalyse (SNRA) respectievelijk een nationale risicoanalyse (NRA).

In de SNRA dienen de risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme voor de interne markt van de Europese Unie, te worden geïdentificeerd, geanalyseerd, beoordeeld en inzichtelijk te worden gemaakt. Daarbij wordt ingegaan op de onderdelen van de interne markt die aan de hoogste risico’s zijn blootgesteld, de risico’s per relevante sector en de middelen die door criminelen het meest voor witwassen of financieren van terrorisme worden gebruikt. De supranationale risicobeoordeling wordt door de Europese Commissie in ieder geval elke twee jaar geactualiseerd en waar nodig vaker.

Lidstaten dienen, op grond van art. 7 Vierde anti-witwasrichtlijn, deze exercitie uit te voeren op nationaal niveau in de NRA. Medio juli 2018 is om die reden art. 1f Wwft aan de wet toegevoegd, waarin is bepaald dat de Minister van Financiën en de Minister van Justitie en Veiligheid gezamenlijk elke twee jaar een verslag publiceren van de geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde nationale risico’s op witwassen en het financieren van terrorisme.
Het doel van de NRA is het in kaart brengen van de tien grootste risico’s in Nederlands op het terrein van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.