LOADING  
Fiscaal
Civiel

Nalatenschap met gehandicapt kind als gerechtigde (art. 4:182 BW)

Nalatenschap met gehandicapt kind als gerechtigde

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gehandicaptentestament Mail a friend
Bijgewerkt tot 26 augustus 2022
mr. dr. N.V.C.E. Bauduin

1 Gehandicaptentestament

Het maken van testamenten voor ouders van een verstandelijk gehandicapt kind vereist bijzondere aandacht. Ouders willen enerzijds dat hun kind na hun overlijden optimaal verzorgd achterblijft. Anderzijds kunnen er redenen zijn – zoals de eigen bijdrage voor de zorg, het wettelijk erfrecht en de erfbelasting – om aan het kind niet veel vermogen na te laten.

1.1 Wettelijk erfrecht

Eén van de redenen voor het opstellen van een testament is dat het gehandicapte kind in de meeste gevallen geen partner (samenwoonpartner, echtgenoot of geregistreerd partner) en/of kinderen zal krijgen. Hij zal door zijn geestelijke toestand waarschijnlijk zelf ook geen testament kunnen maken (art. 3:32 jo art. 4:55 BW). Zijn vermogen zal daardoor vererven volgens de wet. In eerste instantie zullen ouders (indien nog in leven) en broers en zussen erven (art. 4:10 lid 1 onder b BW). Wanneer het kind geen ouders en broers en zussen noch afstammelingen van broers en zussen heeft, kan de erfenis terechtkomen bij bijvoorbeeld (achter)neven en (achter)nichten (art. 4:10 lid 1 onder c en d jo art. 4:10 lid 2 jo art. 4:12 BW). Dit kunnen personen zijn waarmee noch het kind, noch de ouders een band hadden.

1.2 Erfbelasting

Ook de fiscale gevolgen van een vererving op grond van het wettelijk erfrecht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.