LOADING  
Fiscaal
Civiel

Monitoring zakelijke relatie (art. 3 lid 2 onder d Wwft)

Monitoring zakelijke relatie

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 14 december 2020
mr. A. van Meurs

Het cliëntenonderzoek impliceert een resultaatsverplichting. Het onderzoek moet zodanig worden uitgevoerd dat de resultaten ertoe leiden dat wordt voldaan aan het bepaalde in art. 3 lid 2 Wwft, waaronder dat op dossierniveau een voortdurende controle op de zakelijke relatie en de verrichte transacties kan worden uitgeoefend, teneinde te kunnen verzekeren dat deze overeenkomen met de kennis die kantoor heeft van de cliënt en diens risicoprofiel.

Het is verplicht de zakelijke relatie en de transactie(s) te monitoren (art. 3 lid 2 onder d Wwft). De frequentie en diepgang op bepaalde onderdelen wordt afgestemd op het risicoprofiel dat bij het aangaan van de zakelijke relatie is vastgesteld. Het risicoprofiel kan ‘van kleur verschieten’; het risicoprofiel van de cliënt kan lopende de zaak veranderen. Daarop moeten dan op dat moment passende maatregelen worden genomen en, afgestemd op het specifieke risico, zal aanvullend cliëntenonderzoek moeten worden verricht. Kan het aanvullende cliëntenonderzoek niet worden afgerond, dan zal de zakelijke relatie moeten worden verbroken (art. 5 lid 3 Wwft).

Dankzij deze voortdurende controle wordt het dus mogelijk afwijkende transactiepatronen te ontdekken en om na te gaan of zich situaties hebben voorgedaan die een verhoogd risico met zich meebrengen.

De monitoringsverplichting is opgenomen als onderdeel van het basiscliëntenonderzoek maar ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.