LOADING  
Fiscaal
Civiel

Misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW)

Misbruik van bevoegdheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 oktober 2020
De redactie

1 Algemeen

Misbruik van bevoegdheid, voorheen 'misbruik van recht', is een autonome rechtsfiguur die op veel rechtsgebieden toepassing vindt (art. 3:15 BW). Een bevoegdheid wordt onder meer misbruikt ingeval (art. 3:13 lid 2 BW):

  • de bevoegdheid wordt uitgeoefend met geen ander doel dan een ander te schaden;
  • de bevoegdheid wordt uitgeoefend met een ander doel dan waarvoor zij is verleend (doelmiskenning);
  • de rechthebbende, in aanmerking nemende de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, naar redelijkheid niet tot die uitoefening had kunnen komen.

2 Misbruik van bevoegdheid

2.1 Misbruik van eigendomsrecht

Het eigendomsrecht is een alomvattend recht (art. 5:1 lid 1 BW) en is daarom niet aan een bepaald doel gebonden. Het eigendomsrecht kan dus niet worden misbruikt wegens doelmiskenning. Wel kan misbruik van het eigendomsrecht bestaan in het gebruik van het eigendomsrecht met geen ander doel dan een ander te schaden of gebruik zonder redelijk belang. Zo mag op grond van het burenrecht een eigenaar zijn eigendomsrecht niet zodanig uitoefenen dat dit hinder oplevert (art. 5:37 BW).

Rechtbank Noord-Nederland (28 maart 2018, nr C/19/119426, ECLI:NL:RBNNE:2018:1099) oordeelde dat de enkele omstandigheid dat een ander schade zou leiden doordat de eigenaar een beroep doet op de bevoegdheid om zijn eigendom op te eisen (revindicatie, art. 5:2 BW) onvoldoende ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.