LOADING  
Fiscaal
Civiel

Minderjarigheid (art. 1:233 - 1:234 BW)

Minderjarigheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 november 2021
De redactie

1 Minderjarigheid (art. 1:233 BW)

Minderjarigheid is geregeld in Titel 13 van Boek 1 BW. Als minderjarigen worden aangemerkt zij die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt en evenmin op grond van art. 1:253ha BW meerderjarig zijn verklaard. Op grond van art. 1:253ha BW kan een minderjarige moeder van zestien jaar of ouder meederjarig worden verklaard. 

Minderjarigen zijn handelingsonbekwaam (art. 1:234 BW) en staan onder gezag (art. 1:245 BW)

2 Handelings(on)bekwaamheid (art. 1:234 BW)

Op grond van art. 1:234 BW zijn minderjarigen bekwaam rechtshandelingen te verrichten, mits zij met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger handelen of hen een bepaalde bevoegdheid is toegekend op basis van de wet. Het is niet noodzakelijk dat beide ouders hun toestemming verlenen. Een ouder is ook alleen bevoegd om toestemming te verlenen, mits niet van bezwaren van de andere ouder is gebleken. Gaat het om een rechtshandeling waarvan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat deze zelfstandig door een minderjarige wordt verricht, dan wordt toestemming vermoed te zijn verleend (lid 3).
Het verlenen van toestemming maakt de wettelijk vertegenwoordiger geen partij bij de rechtshandeling. De toestemming kan overigens slechts worden verleend voor een bepaald doel of een bepaalde rechtshandeling (lid 2). Een algemene toestemming tot het verrichten van rechtshandelingen is derhalve niet mogelijk. 
Ontbreekt toestemming ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.