LOADING  
Fiscaal
Civiel

Mandeligheid (art. 5:60 - 5:69 BW)

Mandeligheid

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Burenrecht, Mandeligheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 30 juni 2020
prof. mr. dr. J.W.A. Rheinfeld

1 Algemeen

In de wet komt de definitie van mandeligheid niet voor. Mandeligheid is een vorm van gemeenschappelijke eigendom van een onroerende zaak van de eigenaars van twee of meer erven. Denk aan gemeenschappelijke muren, heggen en hekken die op de erfgrens staan. Ook parkeergarages, speeltuinen en wegen kunnen mandelig zijn in geval van gemeenschappelijk nut. Mandeligheid is een vorm van gebonden mede-eigendom, waarvan geen verdeling kan worden gevraagd.

Mandeligheid is een nauw aan het burenrecht verwante rechtsfiguur. In de wet is zij geregeld in titel 5.5 BW, die volgt op titel 5.4 BW, waarin het burenrecht is opgenomen.

Het recht op een mandelige zaak is een afhankelijk recht (art. 5:63 lid 1 jo 3:7 BW). Dit betekent dat het recht op een mandelige zaak niet kan worden gescheiden van de eigendom van de erven. Een mede-eigenaar kan zijn aandeel in de mandelige zaak echter wel afzonderlijk overdragen aan de overige mede-eigenaars (art. 5:66 BW).

Omdat het bij mandeligheid gaat om een vorm van mede-eigendom, zijn de bepalingen van titel 3.7 BW (gemeenschap) mede van toepassing op mandeligheid, tenzij uit de wettelijke regeling van titel 5.5 BW het tegendeel volgt. Zo kan op grond van art. 5:69 BW van een aantal bepalingen in de titel over mandeligheid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.