LOADING  
Fiscaal
Civiel

Lidmaatschap (art. 2:33 - 2:36 BW)

Lidmaatschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 oktober 2021
mr. T.F.H. Reijnen

1 Vrijheid van vereniging, persoonlijkheid van het lidmaatschap

Een vereniging is vrij personen als lid tot de vereniging toe te laten. Dit vloeit voort uit de vrijheid van vereniging (art. 8 Grondwet). Hoofdregel is dat het bestuur van een vereniging besluit over de toelating van een lid (art. 2:33 BW). De statuten kunnen echter bepalen dat een ander orgaan beslist over de toelating van leden. De statuten kunnen ook bepalen dat bij afwijzing van het verzoek om als lid te worden toegelaten, de algemene vergadering alsnog tot toelating kan besluiten.

Onder omstandigheden is het echter denkbaar dat het weigeren van een lid een onrechtmatige daad kan opleveren jegens het aspirant-lid. Dit kan het geval zijn als het aspirant-lid groot belang heeft bij het lidmaatschap omdat, bijvoorbeeld, hij anders zijn beroep niet kan uitoefenen (zie Pres. Rechtbank Amsterdam 22 april 1992, nr KG92/903V, KG 1992/186, brondocument niet beschikbaar). 

Een lidmaatschap van een vereniging is persoonlijk (art. 2:34 BW). De statuten van een vereniging kunnen echter de overgang van een lidmaatschap mogelijk maken. De statuten kunnen dan voorschriften bevatten ten aanzien van de overdraagbaarheid van het lidmaatschapsrecht. Een lidmaatschap kan geen onderdeel uitmaken van een huwelijksgemeenschap; dat kan echter wel gelden voor de waarde ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.