LOADING  
Fiscaal
Civiel

Levensonderhoud (Art. 1:392 BW)

Levensonderhoud

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Stiefkind, Onderhoudsverplichtingen Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Inleiding

Onderhoudsverplichtingen komen op diverse plaatsen in de wet voor. Zo bepaalt art. 1:82 BW dat echtgenoten jegens elkaar verplicht zijn de kosten van de verzorging en opvoeding van de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te dragen. Een ander voorbeeld van een wettelijke onderhoudsverplichting is te vinden in art. 1:253w BW, dat een onderhoudsplicht - jegens een kind - oplegt aan een ander dan een ouder, die met de ouder gezamenlijk het gezag over dat kind uitoefent. Algemene bepalingen met betrekking tot het verstrekken van levensonderhoud zijn opgenomen in art. 1:392 BW. Daaruit blijkt dat de onderhoudsplicht beperkt is tot gevallen van bloed- of aanverwantschap.

2 Onderhoudsplicht (schoon)(stief)ouder-(schoon)(stief)kind

Een onderhoudsplicht bestaat in de eerste plaats tussen ouders en kinderen. Deze onderhoudsplicht is niet beperkt tot de ouders en kinderen die in een familierechtelijke betrekking tot elkaar staan, maar ook ten aanzien van de verwekker van het kind en de stiefouder (art. 1:394 BW en art. 1:395 BW). Omdat de onderhoudsplicht niet beperkt is tot bloedverwantschap maar ook geldt voor aanverwantschap, geldt de onderhoudsplicht ook tussen schoonouders en schoonkinderen. Deze laatste onderhoudsverplichting is echter niet onbeperkt en geldt slechts indien het huwelijk van het kind met het schoonkind niet is ontbonden (art. 1:396 BW). Ook bestaat deze verplichting niet jegens een schoonkind, dat van tafel en bed is gescheiden...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.