LOADING  
Fiscaal
Civiel

Lesbisch ouderschap en onderhoudsverplichting (art. 1:394 BW)

Lesbisch ouderschap en onderhoudsverplichting

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 6 oktober 2022
mr. M.N. Bende

Lesbisch ouderschap en onderhoudsverplichting

Als de vader een rol speelt in de opvoeding en bijdraagt in het levensonderhoud van het kind, dan wordt de duomoeder niet van rechtswege ouder van het kind. Wel is het in die situatie mogelijk dat de duomoeder het kind erkent (zie art. 1:198 lid 1 sub c BW).
Net als de mannelijke echtgenoot die heeft ingestemd met een daad die de verwekking van het kind bij zijn vrouw tot gevolg kan hebben, wordt ook de duomoeder die met een dergelijke daad heeft ingestemd, alimentatieplichtig jegens het kind en kan ten aanzien van haar ook het ouderschap gerechtelijk worden vastgesteld (art. 1:394 en 1:395b BW).
 
In de memorie van toelichting bij de wet Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (ook: Wet lesbisch ouderschap) is opgemerkt dat deze wet niet ziet op het ouderschap van twee mannen, omdat een kind niet geboren kan worden in een relatie van twee mannen.

In februari 2015 is het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetboeken in verband met het wijzigen van het stelsel van kinderalimentatie (Wet herziening kinderalimentatie, Kamerstukken 34154) ingediend. Dit wetsvoorstel is in mei 2022 vervallen vanwege het ontbreken van initiatiefnemers. 

In een Kamerbrief van 5 december 2019 over 'voortgang adoptie en ouderschap', ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.