LOADING  
Fiscaal
Civiel

Legaat ten laste van huwelijksgemeenschap (Art. 4:51 BW)

Legaat ten laste van huwelijksgemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 8 februari 2022

1 Legaat ten laste van huwelijksgemeenschap (art. 4:51 BW)

1.1 Algemeen

Heeft een echtgenoot ten laste van zijn gezamenlijke erfgenamen een goed uit de huwelijksgemeenschap vermaakt, dan verkrijgt de legataris een vordering tot levering van het gehele goed (art. 4:51 lid 1 BW). Dit geldt alleen voor zover de huwelijksgoederengemeenschap ten tijde van het testeren nog niet was ontbonden (lid 2). Anders komt het legaat op grond van art. 4:49 lid 1 BW te vervallen. Wordt het goed bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap aan de andere echtgenoot of diens erfgenamen toebedeeld, dan kunnen de erfgenamen volstaan met de uitkering van de waarde van het goed aan de legataris. Deze bevoegdheid komt ook toe aan de langstlevende echtgenoot die enig erfgenaam is, en diens erfgenamen.

1.2 Goed slechts gedeeltelijk gelegateerd

Art. 4:51 BW geldt ook indien een tot de huwelijksgemeenschap behorend goed slechts voor een deel is gelegateerd. Indien een aandeel van het goed wordt toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot en het andere aandeel aan de erfgenamen, dan verkrijgt de legataris het legaat deels in eigendom en deels in geld.
Het maakt voor de toepassing van art. 4:51 BW geen verschil of de langstlevende echtgenoot de legataris is, ook dan werkt art. 4:51 BW.

1.3 Eenvoudige gemeenschap

Bij legaten ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.