LOADING  
Fiscaal
Civiel

Klachtplicht (art. 6:89 BW)

Klachtplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 7 september 2022

1 Algemeen

In art. 6:89 BW is de klachtplicht omschreven. Deze houdt in dat een schuldeiser geen beroep meer kan doen op een gebrek in de prestatie, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij de schuldenaar terzake heeft geprotesteerd. Dit artikel vormt een toepassing van het leerstuk van de rechtsverwerking (art. 6:2 BW en art. 6:248 BW). De bepaling strekt ter bescherming van een schuldenaar tegen te late en daardoor moeilijk te betwisten klachten. De schuldenaar mag er namelijk op rekenen dat een schuldeiser met bekwame spoed onderzoekt of de prestatie aan de verbintenis beantwoordt en als dit niet het geval is, dit ook spoedig aan de schuldenaar meedeelt. Als niet aan de klachtplicht is voldaan, verliest de schuldeiser alle rechten en bevoegdheden die hij op grond van de gebrekkigheid had kunnen uitoefenen. Het protest is vormvrij (art. 3:37 lid 1 BW). In ieder geval moet worden meegedeeld dat de prestatie ondeugdelijk is en soms moet de schuldeiser de schuldenaar voor zover mogelijk ook informeren over de gestelde aard en de omvang van de tekortkoming.

2 Reikwijdte

De klachtplicht is van toepassing op alle verbintenissen, waaronder ook die uit beleggingsadviesrelaties. De klachtplicht ziet niet op een vordering uit onrechtmatige daad. De ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.