LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kindsdeel van een stiefkind (art. 4:27 BW)

Kindsdeel van een stiefkind

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 28 juli 2022

1 Algemeen

Art. 4:27 BW bevat een bijzondere bepaling voor de erflater die wenst de eigen kinderen en de stiefkinderen gelijk te behandelen door een stiefkind als eigen kind in de wettelijke verdeling te betrekken als bedoeld in art. 4:13 BW. In dat geval heeft het stiefkind ook wilsrechten en is afdeling 4.3.1 BW van toepassing, tenzij de erflater anders heeft bepaald.

2 Definitie stiefkind

Onder stiefkind wordt, voor het erfrecht, begrepen een kind van de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater, van welk kind de erflater niet zelf ouder is. Dit kind blijft stiefkind, indien het huwelijk of geregistreerd partnerschap is geëindigd (art. 4:8 lid 3 BW).

3 Stiefkind betrekken in wettelijke verdeling

Indien de erflater een stiefkind in de wettelijke verdeling wil betrekken, zal de uiterste wilsbeschikking in beginsel aan twee componenten moeten voldoen. De erflater zal ten eerste het stiefkind tot erfgenaam moeten benoemen en ten tweede moeten bepalen dat hij het stiefkind in de wettelijke verdeling wenst te betrekken. Een stiefkind kan enkel in de wettelijke verdeling worden 'betrokken' als ten tijde van het maken van de uiterste wilsbeschikking, behalve een echtgenoot, een of meer eigen kinderen (potentieel) als erfgenaam bestaan. Zouden na het overlijden van de erflater alle eigen kinderen verwerpen of onwaardig zijn, dan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.