LOADING  
Fiscaal
Civiel

Kapitaal BV (art. 2:178 en 2:189 BW)

Kapitaal BV

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Kapitaal

Wat betreft het kapitaal van de BV zijn vier kapitaalbegrippen te onderscheiden:

  • maatschappelijk kapitaal
  • geplaatst kapitaal
  • gestort kapitaal
  • opgevraagd kapitaal

2 Maatschappelijk kapitaal

Hoewel dit wettelijk niet verplicht is, bepalen de statuten van veel BV’s dat er een maatschappelijk kapitaal is. In dat geval geeft dit maatschappelijk kapitaal de bovengrens aan van het maximaal uit te geven bedrag aan aandelen. De uitgifte van aandelen is nietig, indien de bovengrens van het maatschappelijk kapitaal wordt overschreden (Hof Amsterdam 20 mei 1986, ECLI:NL:GHAMS:1986:AC9364, brondocument niet beschikbaar). In het geval het aandelenkapitaal bestaat uit verschillende soorten aandelen en de statuten bepalen dat er een maatschappelijk kapitaal is, dan worden de bedragen van het geplaatst en het gestort kapitaal uitgesplitst per soort en de aan de soorten aandelen verbonden rechten en plichten opgenomen in de statuten. Het maatschappelijk kapitaal kan zowel in euro als in vreemde valuta luiden (art. 2:178 lid 2 BW).

3 Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal is het bedrag dat aangeeft tot welke hoogte aandelen zijn uitgegeven of geplaatst. Als de statuten bepalen dat er een maatschappelijk kapitaal is, mag dat bedrag - op straffe van nietigheid - nooit de bovengrens van het maatschappelijk kapitaal overschrijden. Het geplaatst kapitaal kan, net als het maatschappelijk kapitaal, zowel in euro als in ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.