LOADING  
Fiscaal
Civiel

Jaarrekening en winstbestemming BV (art. 2:210 - 2:216 BW)

Jaarrekening en winstbestemming BV

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: COVID-19, Besloten vennootschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 augustus 2022
mr. T.F.H. Reijnen

1 Vaststelling jaarrekening

1.1 Het opmaken van de jaarrekening

De wet schrijft voor dat elk jaar een jaarrekening moet worden opgemaakt. Deze taak berust bij het bestuur. De jaarrekening moet worden opgemaakt binnen vijf maanden na afloop van het betreffende boekjaar (art. 2:210 BW). Op grond van bijzondere omstandigheden kan de algemene vergadering besluiten deze termijn van vijf maanden met ten hoogste vijf maanden te verlengen. Tot 1 januari 2016 bedroeg deze termijn ten hoogste zes maanden. Bij de statuten kan geen ander orgaan worden aangewezen dat bevoegd is de termijn voor het opmaken van de jaarrekening te verlengen.

De jaarrekening moet door alle bestuurders en, als die er zijn, alle commissarissen worden ondertekend. Als de handtekening van een van hen ontbreekt, dient de reden daarvan te worden gemeld. Vakantie of ziekte kan een reden zijn.

De opgemaakte jaarrekening en het daarbij behorende bestuursverslag worden, vooruitlopend op de te houden algemene vergadering, door het bestuur ten kantore van de vennootschap ter inzage gelegd voor de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden (art. 2:212 BW). Zij kunnen daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Het recht op inzage en het recht een afschrift te verkrijgen gelden voor onbepaalde tijd, dus ook na vaststelling van de jaarstukken en deponering ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.