LOADING  
Fiscaal
Civiel

Interne melding (art. 20a + 20b Wwft)

Interne melding

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2021
De redactie

Werknemers, of personen in een vergelijkbare positie, van een meldplichtige instelling moeten in staat worden gesteld om een overtreding van de Wwft intern te melden (art. 20a Wwft). Meldplichtige instellingen dienen te beschikken over een procedure die voorziet in een onafhankelijke en anonieme wijze voor het doen van interne meldingen. De Wwft biedt bescherming aan werknemers, of personen in een vergelijkbare positie, die intern een overtreding van de Wwft melden (art. 20b Wwft). Zij mogen niet worden benadeeld. Met de invoering van de Herstelwet financiële markten 2020 kan een overtreding van de Wwft door een meldplichtige instelling ook worden gemeld aan de toezichthoudende autoriteit (TK 2019-2020, 35 440, nr 3, p. 15-16). 

Personen die werkzaam zijn bij een meldplichtige instelling en die te goeder trouw en naar behoren namens de meldplichtige instelling aan de FIU een melding doen of gegevens of inlichtingen verstrekken, mogen evenmin worden benadeeld (art. 20b Wwft). Met de invoering van de Herstelwet financiële markten 2020 (Kamerstukken 35440) is een klachtenprocedure bij de toezichthoudende autoriteit geïntroduceerd voor personen die werkzaam zijn voor een meldplichtige instelling en in verband met een melding zijn blootgesteld aan benadeling door die instelling (TK 2019-2020, 35 440, nr 3, p. 16). Bedoelde personen kunnen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.