LOADING  
Fiscaal
Civiel

Instellen rechtsvordering bij gemeenschap (art. 3:171 BW)

Instellen rechtsvordering bij gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 maart 2021
De redactie

1 Algemeen

Tenzij een beheersregeling anders bepaalt, kan iedere deelgenoot op eigen naam een rechtsvordering instellen ter verkrijging van een rechterlijke uitspraak ten behoeve van de gemeenschap. Art. 3:171 BW berust op de gedachte dat een deelgenoot bij het instellen van een dergelijke rechtsvordering niet afhankelijk moet zijn van de andere deelgenoten (Parl. Gesch. Boek 3, blz. 590).
'Ten behoeve van de gemeenschap' houdt in dat een rechterlijke uitspraak alleen het gehele vorderingsrecht kan betreffen: een deelgenoot kan geen rechterlijke uitspraak krijgen enkel ten behoeve van zichzelf en zijn deel van de vordering. Het bepaalde in art. 3:171 BW ziet alleen op rechtsvorderingen tegen derden en geldt niet voor eventuele rechtsvorderingen tegen een deelgenoot. Rechtsvorderingen tegen een deelgenoot dienen in beginsel bij de verdeling in aanmerking te worden genomen (zie HR 8 september 2000, nr C98/341HR, ECLI:NL:HR:2000:AA7043 en Hof Arnhem-Leeuwarden 1 december 2015, nr 200.144.328, ECLI:NL:GHARL:2015:9053, HR 6 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:535). 

Hoewel een vordering op een mededeelgenoot niet via art. 3:171 eerste volzin BW loopt, maar via art. 3:184 BW (gedwongen schuldtoerekening) en art. 3:185 BW bij de verdeling van de gemeenschap in aanmerking moet worden genomen, bestaan hierop uitzonderingen. Van een dergelijke uitzondering is sprake indien een vordering op of een verzoek ten behoeve van de gemeenschap tegen een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.