LOADING  
Fiscaal
Civiel

Insluitingsclausule en uitsluitingsclausule (art. 1:94 BW)

Insluitingsclausule en uitsluitingsclausule

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Schenking, Gemeenschap van goederen, Zaaksvervanging Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Inleiding

Op grond van art. 1:94 lid 4 letter BW kan een erflater of schenker bepalen dat goederen die hij nalaat of schenkt niet in de wettelijke gemeenschap vallen.

2 Uitsluitingsclausule in (latere) uiterste wilsbeschikking

Een uitsluitingsclausule kan in een uiterste wil (testament of codicil) worden opgenomen zowel gelijktijdig met het maken van de uiterste wilsbeschikking als in een latere uiterste wil.

3 Uitsluitingsclausule en gift

In geval van een gift moet een uitsluitingsclausule gelijktijdig met de gift ('bij de gift') worden overeengekomen. De clausule kan niet naderhand alsnog worden overeengekomen. Zo oordeelde ook Hof Amsterdam (28 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:634) in het geval waarbij twee jaar na de schenking een notariële akte werd verleden waarin de uitsluitingsclausule werd bekrachtigd. De uitsluitingsclausule moet bij de gift zijn bedongen en een dergelijke notariële akte levert enkel dwingend bewijs op tussen partijen bij de akte en niet jegens de echtgenoot van de begiftigde die stelt dat de gift in de huwelijksgemeenschap is gevallen.

Een schenking kan ook mondeling tot stand komen en een mondelinge uitsluitingsclausule, die bij de schenking is gedaan, is rechtsgeldig. Zo ook Hof Arnhem-Leeuwarden (19 december 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:10987), waarin het Hof oordeelt dat een bij de schenking mondeling overeengekomen uitsluitingsclausule, die enkele maanden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.