LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inschrijvingen van registergoederen (art. 3:16 - 3:23 BW)

Inschrijvingen van registergoederen

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Woonboten Mail a friend
Bijgewerkt tot 19 mei 2020
De redactie

1 Inleiding

In de openbare registers worden bepaalde rechtsfeiten gepubliceerd. Vaak is deze publicatie een vereiste voor de geldigheid van een bepaalde handeling, bijvoorbeeld voor de overdracht van een onroerende zaak. Naast de openbare registers bestaat het kadaster. In de kadastrale registratie zijn de rechten op onroerende zaken geregistreerd.
De openbare registers en het kadaster zijn weliswaar met elkaar verbonden maar hebben duidelijk van elkaar gescheiden functies. De openbare registers vinden hun grondslag in art. 3:16 BW. De uitwerking van de openbare registers treft men aan in hoofdstuk 2 van de Kadasterwet.
Het kadaster vindt zijn grondslag in de hoofdstukken 3 tot en met 6 van de Kadasterwet. Daar zijn regels gegeven voor de kadastrale registratie van onroerende zaken, teboekgestelde schepen en luchtvaartuigen.

Alleen de openbare registers hebben een privaatrechtelijke betekenis, het kadaster heeft dat behoudens enkele uitzonderingen niet.

2 Negatief stelsel van grondboekhouding voor onroerende zaken in Nederland

Het Nederlandse stelsel van grondboekhouding is negatief. Dat wil zeggen dat een inschrijving een vereiste is voor de geldigheid van een levering van een registergoed, maar dat het feit dat een levering is ingeschreven, niet betekent dat de levering en daarmee ook de overdracht geldig is. Nederland kent immers een causaal stelsel bij eigendomsoverdracht. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.