LOADING  
Fiscaal
Civiel

Inhoud van een erfdienstbaarheid (art. 5:73 BW)

Inhoud van een erfdienstbaarheid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Erfdienstbaarheid Mail a friend
Bijgewerkt tot 3 september 2021
De redactie

1 Algemeen

De inhoud van de erfdienstbaarheid en de wijze van uitoefening worden bepaald door de akte van vestiging en, voor zover in die akte regelen daaromtrent ontbreken, door de plaatselijke gewoonte. Is een erfdienstbaarheid te goeder trouw geruime tijd zonder tegenspraak op een bepaalde wijze uitgeoefend, dan is in geval van twijfel deze wijze van uitoefening beslissend, art. 5:73 lid 1 BW. 

Dit betekent dat allereerst van belang is wat over de (uitoefening) van de erfdienstbaarheid is vastgelegd in de akte van vestiging.

Indien de inhoud van de erfdienstbaarheid niet uit de akte van vestiging blijkt, moet de akte van vestiging worden uitgelegd. In rechtsoverweging 6.12 van de uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2021:2010 vat het Hof samen hoe een notariële akte moet worden uitgelegd: 
'Volgens vaste rechtspraak komt het bij de uitleg van de akte aan op de in de notariële akte tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling, die moet worden afgeleid uit de in de akte gebruikte bewoordingen, uit te leggen naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte. Als dit geen uitsluitsel biedt, worden inhoud en wijze van uitoefening bepaald door de plaatselijke gewoonte en, vervolgens, door de feitelijke wijze van uitoefening na de totstandkoming van de erfdienstbaarheid. 
Beginselen van redelijkheid en billijkheid zullen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.