LOADING  
Fiscaal
Civiel

Indicatoren meldplicht (art. 4 UB Wwft)

Indicatoren meldplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020

Een transactie is ongebruikelijk als een transactie als zodanig kwalificeert op grond van de indicatoren bedoeld in art. 15 Wwft.

Art. 15 lid 1 Wwft bepaalt dat de indicatoren worden vastgesteld bij amvb.
De amvb is art. 4 UB Wwft. Het eerste lid van art. 4 UB Wwft bepaalt vervolgens dat de indicatoren zijn vastgesteld in de bijlage bij het besluit.

Op grond van deze bijlage lijken er twee objectieve indicatoren te zijn, maar de volgende indicator is per 18 oktober 2019 komen te vervallen:

‘Een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is of zijn zetel heeft in een staat die op grond van artikel 9 van de vierde anti-witwasrichtlijn in gedelegeerde handelingen van de Europese Commissie is aangewezen als een staat met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme’.

Er is derhalve één objectieve indicator (zie hierover meer in de toelichting **Objectieve indicatoren ongebruikelijke transactie) en één subjectieve indicator (zie hierover meer in de toelichting **Subjectieve indicatoren ongebruikelijke transacties). 

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.