LOADING  
Fiscaal
Civiel

Hypotheek algemeen (art. 3:260 BW)

Hypotheek algemeen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Blijverslening, Woonboten, Hypotheek Mail a friend
Bijgewerkt tot 22 september 2022
De redactie

1 Inleiding

De hypothecaire geldlening is een niet weg te denken financieringsinstrument voor zowel particulieren als ondernemers. Een (doorgaans onroerende) zaak als onderpand biedt een belangrijke extra zekerheid voor de geldschieter. Hypotheek is een vorm van zekerheid op een registergoed tot waarborging van de juiste nakoming van een verplichting tot voldoening van een geldsom (art. 3:227 BW). Die verplichting is zeer vaak de terugbetaling van een geldlening, maar dat hoeft niet.
Wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen die voortvloeien uit de door de hypotheek verzekerde schuld niet nakomt, kan de hypotheekhouder het onderpand te gelde maken en zich vervolgens verhalen op de opbrengst daarvan. Bij dat verhaal heeft hij een hoge voorrang, hij hoeft in principe geen andere schuldeisers voor zich of naast zich te dulden. Een uitzondering hierop vloeit voort uit art. 23a IW 1990. De hypotheekhouder is daarnaast een zogenoemde separatist.

2 Bij een hypotheek betrokken personen

De hypotheekgever is degene die zekerheid verschaft in de vorm van een hypotheekrecht. Hypotheek kan alleen door de rechthebbende (de eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) van een zaak worden gegeven. Vaak is de hypotheekgever ook de geldnemer, degene die geld van een ander leent. Wanneer hypotheekgever en geldnemer niet dezelfde persoon zijn, spreekt men van een derdenhypotheek, een hypotheek voor een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.