LOADING  
Fiscaal
Civiel

Huwelijksvoltrekking bij volmacht (art. 1:66 BW)

Huwelijksvoltrekking bij volmacht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huwelijk, Volmacht Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 december 2021
De redactie

1 Huwelijksvoltrekking bij volmacht

De aanstaande echtgenoten zijn in principe verplicht bij de voltrekking van hun huwelijk in persoon te verschijnen (art. 1:65 BW). Wanneer het niet mogelijk is om persoonlijk te verschijnen, kan de Minister van Justitie een vergunning verlenen om een huwelijk te sluiten bij volmacht. Dit wordt ook wel 'huwelijk met de handschoen' genoemd (art. 1:66 BW). Het huwelijk wordt dan voltrokken door een bijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde. 

Voor beantwoording van de vraag wat onder 'authentieke akte' als vermeld in art. 1:66 BW wordt verstaan in landen waar geen Latijns notariaat is, wordt verwezen naar het artikel van B.F.P. Lhoëst, 'Uit de praktijk van het Notarieel Juridische Bureau', WPNR 2006/6684 en het Californische volmacht-arrest (Hoge Raad 21 november 1952, NJ 1953/574, ECLI:NL:HR:1952:297, brondocument niet beschikbaar). 

Voor het verlenen van de vergunning om het betreffende huwelijk bij volmacht te sluiten, moeten gewichtige redenen zijn. Bijvoorbeeld het verblijf in een gevangenis of het door ernstige ziekte niet in staat zijn om bij het huwelijk persoonlijk aanwezig te zijn (zie ook de uitspraak van de Raad van State van 13 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2461).

Het huwelijk kan alleen worden voltrokken als door de aanstaande echtgenoten aan de vereisten tot het aangaan van een huwelijk is voldaan. Deze vereisten zijn ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.