LOADING  
Fiscaal
Civiel

Huurkoop van onroerende zaken (art. 7:101 - 7:112 BW)

Huurkoop van onroerende zaken

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huur Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 november 2020
mr. T.F.H. Reijnen

1 Inleiding

De huidige wettelijke regeling voor huurkoop geldt sinds 1 januari 2017. Op die datum is de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken uit 1973 (TWHOZ) vervangen door een eigen regeling voor huurkoop van onroerende zaken in afdeling 7.2B.2 BW.  

De TWHOZ bevatte voor huurkoop van alle onroerende zaken een regeling van zo strikt dwingend recht, dat huurkoop in de praktijk nauwelijks voorkwam. De TWHOZ moet worden gezien in verband met de toen bestaande misstanden, erop neerkomend dat de figuur van huurkoop werd gebruikt om het dwingende huurrecht betreffende woonruimte te omzeilen, wat in het bijzonder gebeurde bij woningen bestemd voor weinig draagkrachtige bewoners in een tijd van grote schaarste juist van dit soort woningen. In 1988 heeft de Raad voor Onroerende Zaken erop gewezen dat binnen het bedrijfsleven grote behoefte bestond aan de mogelijkheid om bedrijfspanden door middel van financiële lease te financieren. De Raad voor Onroerende Zaken en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen hebben daarom aangedrongen de regeling van de TWOHZ aan te passen om dit mogelijk te maken. Als bezwaar tegen de TWHOZ werd aangevoerd dat verschillende dwingendrechtelijke bepalingen van verbintenisrechtelijke aard ernstige belemmeringen voor huurkoopovereenkomsten opleveren. Betoogd werd dat aan een bescherming van de huurkoper bij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.