LOADING  
Fiscaal
Civiel

Huur van bedrijfsruimte (art. 7:290 - 7:310 BW)

Huur van bedrijfsruimte

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Huur, Duurzame energie Mail a friend
Bijgewerkt tot 9 november 2022
De redactie

1 Het bijzondere regime voor '290-bedrijfsruimte'

Naast het bijzondere regime voor huur van woonruimte kent de wet in afdeling 7.4.6 BW ook een afzonderlijk regime voor de huur van bedrijfsruimte (art. 7:290 lid 1 BW). Dit regime beoogt huurders van bedrijfsruimten als bedoeld in art. 7:290 lid 2 BW te beschermen. De in die bepaling bedoelde bedrijfsruimten worden doorgaans aangeduid als 'middenstandsbedrijfsruimte' of – meer algemeen – als '290-bedrijfsruimte'.

Vanwege het dwingendrechtelijke karakter van de meeste bepalingen in afdeling 7.4.6 BW wordt de huurder beschermd. Slechts als de rechter dat goedkeurt, kan ten nadele van de huurder van de beschermende bepalingen worden afgeweken. De rechter kan afwijking ten nadele van de huurder uitsluitend goedkeuren indien een overeengekomen beding de rechten van de huurder niet wezenlijk aantast of indien de huurder in een sterkere positie verkeert dan de verhuurder en wel zodanig dat de huurder die bescherming niet nodig heeft (art. 7:291 lid 2 BW). Denk aan de kleine belegger die een winkelpand verhuurt aan Albert Heijn of Jumbo.

2 Bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW

Onder ‘bedrijfsruimte’ verstaat art. 7:290 lid 2 BW:

a. een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.