LOADING  
Fiscaal
Civiel

Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten in een vof (Art. 18 WvK)

Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten in een vof

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 augustus 2020
mr. K.H.J. Flink

1 Hoofdelijke aansprakelijkheid vennoten VOF

Een vennootschap onder firma (VOF) neemt per definitie op een voor derden duidelijk kenbare wijze onder gemeenschappelijke naam deel aan het maatschappelijk verkeer. De VOF kan ook zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Deze deelname vindt plaats via de vennoten. Indien hem deze bevoegdheid niet is ontnomen, is iedere vennoot bevoegd ten name van de VOF te handelen en deze te binden (art. 17 WvK). Of een vennoot bevoegd is de VOF te binden blijkt uit het vennootschapscontract. Als niets is bepaald, zijn alle vennoten bevoegd de VOF te binden. Als de vennoot handelt binnen zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid, is daarmee de vennootschap verbonden. Het recht de vennootschap te verbinden moet echter los worden gezien van de aansprakelijkheid voor de verbintenissen van de vennootschap. De wet geeft voor die aansprakelijkheid een eigen regeling. Ieder van de vennoten is, naast de VOF, voor de verbintenissen van de vennootschap hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk. Niet alleen voor geldschulden maar voor alle verbintenissen - zowel die uit rechtshandelingen als uit de wet - kan behalve de VOF elk van de vennoten worden aangesproken. Deze aansprakelijkheid is van dwingend recht. De vennoten onderling kunnen niet een andersluidende regeling overeenkomen met externe werking. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.