LOADING  
Fiscaal
Civiel

Het gezag van ouders (art. 1:251 - 1:253h BW)

Het gezag van ouders

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gezag Mail a friend
Bijgewerkt tot 15 december 2021
mr. dr. N.V.C.E. Bauduin

1 Gezamenlijk gezag van ouders binnen huwelijk of geregistreerd partnerschap

Ouders oefenen gedurende het bestaan van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap van rechtswege gezamenlijk het gezag uit over hun minderjarige kinderen (art. 1:251 lid 1 BW jo 1:253aa lid 1 BW).

2 Gezamenlijk gezag ouders binnen relatie ongehuwde partners

2.1 Verzoek tot uitoefening van ouderlijk gezag

Een tot gezag bevoegde ouder van een kind – die het kind bijvoorbeeld heeft erkend – maar nooit het gezag gezamenlijk met de moeder uit wie het kind is geboren heeft uitgeoefend, kan de rechter verzoeken de ouders met het gezamenlijk gezag of hem alleen met het gezag over het kind te belasten (art. 1:253c lid 1 BW). 

Indien de moeder uit wie het kind is geboren hiermee niet instemt, wordt het verzoek door de rechter slechts afgewezen indien sprake is van een situatie als bedoeld in art. 1:253c lid 2 onder a of b BW: 

a. er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen;
b. afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.'

De onder a. genoemde afwijzingsgrond wordt in de praktijk het 'klemcriterium' genoemd.
In het arrest van de Hoge Raad van 27 maart 2020 (ECLI:NL:HR:2020:533) oordeelt de Hoge Raad dat – ook als sprake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.