LOADING  
Fiscaal
Civiel

Het gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden (art. 5:56 BW)

Het gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Het gebruik van het erf van de buurman voor werkzaamheden (ladderrecht)

Voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak kan het nodig zijn dat een eigenaar het erf van zijn buurman moet gebruiken, omdat de werkzaamheden anders niet kunnen worden uitgevoerd. De buurman moet dat gebruik toestaan, mits dit gebruik tijdelijk is en van tevoren een behoorlijke kennisgeving is gedaan. De eigenaar mag zelf een geschikt tijdstip voor de uitoefening van dit zogeheten 'ladderrecht' bepalen. Bovendien is de gebruiker verplicht om het ongemak dat de eigenaar ondervindt van het gebruik als gevolg van de rechtmatige uitoefening van het ladderrecht, te compenseren. Daarnaast is de gebruiker, los van het bepaalde in art. 5:56 BW, verplicht om, indien door de werkzaamheden beschadiging van de eigendommen van de eigenaar plaatsvindt - ongeacht of dit opzettelijk is gebeurd -, een schadevergoeding te betalen. De omvang van de schadevergoeding(en) moet aan de hand van art. 6:95 BW e.v. worden bepaald. 

Weigering is enkel mogelijk wanneer voor de eigenaar gewichtige redenen bestaan. Om te bepalen of sprake is van gewichtige redenen zullen de belangen van de eigenaar op wiens erf de werkzaamheden moeten plaatsvinden, worden afgewogen tegen het belang van het gebruik van het erf door de buurman.

De werkzaamheden kunnen bestaan in onderhoud van bestaande bouw, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.