LOADING  
Fiscaal
Civiel

Het bewind van de ouders (art. 1:253i - 1:253m BW)

Het bewind van de ouders

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Bewind Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2020
De redactie

1 Bewindvoering en vertegenwoordiging ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefening

Op grond van art. 1:253i lid 1 BW is een ouder die samen met de andere ouder het gezag over het kind uitoefent, ook alleen bevoegd tot bewindvoering over het vermogen van het kind en tot vertegenwoordiging van het kind, tenzij van bezwaren van de andere ouder is gebleken. In een uitspraak van het Kifid (4 november 2019, nr 2019-873) is geoordeeld dat de Bank ervan mocht uitgaan dat een vader de saldi op de spaarrekeningen van zijn minderjarige kinderen mocht over laten boeken naar zijn eigen rekening en vervolgens de rekeningen van de kinderen mocht doen opheffen. De bank heeft geen verplichting om aan te tonen dat de andere ouder geen bezwaar heeft gemaakt.

2 Verschillen minderjarigenbewind en Boek 4-bewind

Als iemand een minderjarige goederen schenkt of vermaakt, kan hij bij de gift of in zijn uiterste wilsbeschikking bepalen dat niet de ouder(s) of voogd(en) het bewind over die goederen zullen voeren (art. 1:253i lid 4 onder c BW), maar dat een ander dat zal doen. Voor dat bewind gelden de regels die art. 1:253k BW op het bewind door de ouders van toepassing verklaart. De ouder behoeft bijvoorbeeld machtiging van de Kantonrechter om een making ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.