LOADING  
Fiscaal
Civiel

Het bewind van de ouders (art. 1:253i - 1:253m BW)

Het bewind van de ouders

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Bewind, Gezag Mail a friend
Bijgewerkt tot 10 oktober 2022
De redactie

1 Bewindvoering en vertegenwoordiging ingeval van gezamenlijke gezagsuitoefening

In geval van gezamenlijke gezagsuitoefening voeren de ouders gezamenlijk het bewind over het vermogen van het kind en vertegenwoordigen zij gezamenlijk het kind in burgerlijke handelingen, met dien verstande dat een ouder alleen, mits niet van bezwaren van de andere ouder is gebleken, hiertoe ook bevoegd is. Oefent een ouder het gezag alleen uit, dan wordt door deze ouder het bewind gevoerd en het kind vertegenwoordigd (art. 1:253i BW).
Op grond van art. 1:253i lid 1 BW is een ouder die samen met de andere ouder het gezag over het kind uitoefent, ook alleen bevoegd tot bewindvoering over het vermogen van het kind en tot vertegenwoordiging van het kind, tenzij van bezwaren van de andere ouder is gebleken. In een uitspraak van het Kifid (4 november 2019, nr 2019-873) is geoordeeld dat de Bank ervan mocht uitgaan dat een vader de saldi op de spaarrekeningen van zijn minderjarige kinderen mocht over laten boeken naar zijn eigen rekening en vervolgens de rekeningen van de kinderen mocht doen opheffen. De bank heeft geen verplichting om aan te tonen dat de andere ouder geen bezwaar heeft gemaakt.

Ouders dienen het bewind over het vermogen van hun kind als goede bewindvoerders ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.