LOADING  
Fiscaal
Civiel

Herverkaveling

Herverkaveling

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 4 november 2020
prof. mr. J.W.A. Rheinfeld

Herverkaveling

De landinrichtingsinstrumenten herverkaveling en kavelruil hebben als uitgangspunt en gevolg dat de privaatrechtelijke beschikking over onroerende zaken kan aansluiten bij de publieke bestemming, inrichting en beheer. In art. 42 e.v. Wilg is daartoe de herverkaveling geregeld en in art. 85 e.v. Wilg is een regeling opgenomen voor de ruilverkaveling bij overeenkomst, ook wel kavelruil genoemd. Het grote verschil tussen deze twee is dat de herverkaveling plaatsvindt op basis van besluitvorming door de overheid, waardoor deze een gedwongen karakter draagt en ook doorgevoerd kan worden tegen de wil van de betrokken grondeigenaren, terwijl de ruilverkaveling bij overeenkomst gebaseerd is op de vrijwillige medewerking van de deelnemers. Herverkaveling is daarmee verwant met andere, meer bekende, publiekrechtelijke instrumenten, zoals onteigening en voorkeursrecht, die ten doel hebben grond te verwerven voor het realiseren van gewenste bestemmingen.

Herverkaveling omvat de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om op dwingende wijze gronden in een gebied te kunnen samenvoegen, het gebied opnieuw te verdelen in kavels en die kavels aan eigenaren toe te delen. Herverkaveling heeft meestal als belangrijk doel om de agrarische structuur te verbeteren, bijvoorbeeld door de vergroting van huiskavels en het verminderen van versnippering.

Procesbeschrijving

In de Memorie van Toelichting bij de Wilg is de herverkavelingsprocedure kort en bondig ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.