LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handvatten uit externe bronnen

Handvatten uit externe bronnen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2021
De Redactie
1 Inleiding
2 Kantoorbeleid, risicomanagement en compliance
2.1 Nationale risicoanalyse (WODC)
2.2 Bijlage I vierde anti-witwasrichtlijn - risicovariabelen bij cliëntenonderzoek
2.3 Bijlage II vierde anti-witwasrichtlijn - potentieel lager risico
2.4 Bijlage III vierde anti-witwasrichtlijn - potentieel hoger risico
3 Kantoorprocedures algemeen
3.1 Factsheet non-profit organisatie (FIU)
3.2 Specifieke leidraad BFT
3.3 Handleiding voor de toepassing van de Wwft (KNB)
4 Kantoorprocedure cliëntenonderzoek
4.1 Schema notariële onderzoeks- en meldplicht geldverkeer (BFT)
4.2 Notitie: De poortwachtersrol en de invulling van de notariële onderzoeksplicht (BFT)
4.3 Handleidingen en documenten KNB
4.3.1 Handleiding voor de toepassing van de Wwft
4.3.2 Handvatten cliëntenonderzoek Wna en Wwft
4.3.3 Checklist ABC-transacties (augustus 2008)
4.3.4 Aandachtspunten aandelenoverdracht en oprichting van rechtspersonen i.v.m. Wwft (december 2011)
4.3.5 Aandachtspunten bij aandelenoverdrachten (vertrouwensnotarissen, december 2013)
4.3.6 Fraude-indicatoren bij aandelenoverdracht (december 2016)
4.3.7 Trends fraude rond oprichtingen en aandelenoverdracht (juni 2017)
4.3.8 Tips fraudepreventie rond oprichtingen vennootschappen (mei 2018)
4.3.9 Reglement contanten
4.3.10 Reglement beperking uitbetaling derdengelden
5 Kantoorprocedure meldplicht
5.1 Voorbeelden Wwft bij subjectieve indicator (BFT)
6 UBO-register
6.1 Handleiding Notarisapplicatie UBO (NAU)
6.2 Terugmeldverplichting UBO-register
6.3 PWC - Overzicht van de UBO-registratie in EU

1 Inleiding

De door FBN Juristen ontwikkelde praktische tools, handvatten en overzichten vormen een praktische aanvulling op de handvatten die door het BFT en de KNB ter beschikking zijn gesteld.

De ‘praktische’ documenten uit externe bronnen die het belangrijkste zijn voor de notariële praktijk, zijn vanzelfsprekend verwerkt in de toelichting bij de wetsartikelen en in de diverse documenten. Omwille van het overzicht zijn deze relevante praktische documenten hieronder opgenomen met linkjes naar de betreffende bron.
Voor een overzicht van alle relevante externe bronnen, zie de toelichting Relevante externe bronnen Wwft.

2 Kantoorbeleid, risicomanagement en compliance

2.1 Nationale risicoanalyse (WODC)

Bekijk hier de nationale risicoanalyse 2019 witwassen.
Bekijk hier de nationale risicoanalyse 2019 terrorismefinanciering.

2.2 Bijlage I vierde anti-witwasrichtlijn - risicovariabelen bij cliëntenonderzoek

Bekijk hier Bijlage I.

2.3 Bijlage II vierde anti-witwasrichtlijn - potentieel lager risico

Bekijk hier Bijlage II.

2.4 Bijlage III vierde anti-witwasrichtlijn - potentieel hoger risico

Bekijk hier Bijlage III.

3 Kantoorprocedures algemeen

3.1 Factsheet non-profit organisatie (FIU)

FIU-Nederland heeft een factsheet gepubliceerd, waarin (onder meer) indicatoren worden aangereikt op basis waarvan een onderscheid kan worden gemaakt tussen laag risico en hoog risico stichtingen in Nederland wat betreft terrorismefinanciering, met als doel om te komen tot een risicogebaseerd onderzoek naar stichtingen.
Dit factsheet is aan alle meldingsplichtige instellingen beschikbaar gesteld.

3.2 Specifieke leidraad BFT

Bekijk hier de Specifieke leidraad van het BFT....


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.