LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handvat procedure cliëntenonderzoek

Handvat procedure cliëntenonderzoek

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: UBO-check (cliëntenonderzoek), PEP-check, Verhoogd risico en extra maatregelen, Cliëntenonderzoek Mail a friend
Bijgewerkt tot 27 september 2020
De redactie

Inleiding

Het beleid ten aanzien van het cliëntenonderzoek is maatwerk. Het cliëntenonderzoek moet aantoonbaar worden afgestemd op de geïdentificeerde risico’s op kantoorniveau (art. 2c lid 1 jo art. 3 lid 8 Wwft). De Procedure Cliëntenonderzoek maakt deel uit van het Wwft-beleid. Zie ook het Handvat Wwft-beleid en de daarin opgenomen toelichting.

Bij het uitvoeren van cliëntenonderzoek zijn vijf fasen te onderscheiden:
Fase I - de oriënterende fase / verkennend gesprek
Fase II – voorlopig risicoprofiel cliënt vaststellen / Wwft-informatie naar cliënt / bij opdrachtbevestiging voorbehoud maken voor ‘kunnen afronden cliëntenonderzoek’
Fase III - cliëntenonderzoek afgestemd op het voorlopige risicoprofiel
Fase IV – beslissing aangaan zakelijke relatie* + vastleggen risicoprofiel in dossier
Fase V – monitoring en actueel houden gegevens cliëntenonderzoek (frequentie afgestemd op risicoprofiel)

*) als het cliëntenonderzoek niet is afgerond, is het verboden een zakelijke relatie aan te gaan (art. 5 Wwft) en moet mogelijk worden gemeld op grond van art. 16 lid 4 Wwft (zie toelichting Meldingsplicht ingeval van niet afgerond cliëntenonderzoek).

De Wwft en in het bijzonder de meldingsplicht, is in de oriënterende fase nog niet van toepassing. Een melding in deze fase is in strijd met de geheimhoudingsplicht (art. 22 Wna). Wordt eerder met de werkzaamheden gestart, dan is de zakelijke relatie aangegaan en ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.