LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handvat meldingsplicht

Handvat meldingsplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Meldingsplicht Mail a friend
Bijgewerkt tot 23 september 2020
De Redactie

Onderstaande informatie kan dienen als een raamwerk voor de procedure meldingsplicht - als onderdeel van het kantoorbeleid.

1 Wanneer melden?

  1. Kantoor meldt een verrichte of voorgenomen (en niet uitgevoerde) ongebruikelijke transactie aan de FIU, onverwijld nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie bekend is geworden. Onder onverwijld wordt verstaan binnen 5 dagen nadat kantoor heeft vastgesteld dat er sprake is van een ongebruikelijke transactie.
    Of een transactie ongebruikelijk is, wordt beoordeeld op basis van indicatoren (zie hierna onder 2).

  2. Onder transactie wordt verstaan: een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een cliënt waarvan kantoor ten behoeve van zijn dienstverlening aan die cliënt heeft kennis genomen. Ook een passieve betrokkenheid van kantoor (wetenschap van de transactie) kan de wettelijke meldingsplicht kan activeren. Een direct of causaal verband tussen de ongebruikelijke transactie en de werkzaamheden van de notaris is dus geen vereiste.
  3. Kantoor gaat ook over tot melding in het geval een zakelijke relatie moet worden beëindigd, omdat het uitgevoerde cliëntenonderzoek kantoor niet in staat heeft gesteld om:
    (i) de cliënt te identificeren en diens identiteit te verifiëren;
    (ii) de UBO van de cliënt te identificeren en redelijke maatregelen te nemen om zijn identiteit te verifiëren en indien de cliënt een rp is, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.