LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handvat Wwft-beleid

Handvat Wwft-beleid

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Risicomanagement Mail a friend
Bijgewerkt tot 29 september 2020
De redactie

1 Inleiding

Het Wwft-beleid van kantoor heeft in elk geval betrekking op de naleving van de bepalingen als bedoeld in paragraaf 1.2, Hoofdstuk 2, paragraaf 3.2 en Hoofdstuk 5 van de Wwft (art. 2c lid 4 Wwft).

  • Deze bepalingen zijn in dit handvat verwerkt. 
  • De bepalingen zijn bovendien, geselecteerd op relevantie voor de notariële praktijk, opgenomen in het Uittreksel regelgeving Wwft. Dit uittreksel kan aan het beleid worden gehecht.

De resultaten van de risicoanalyse op kantoorniveau (KRA, art. 2b Wwft) moet het kantoor in staat te stellen haar Wwft-beleid vorm te geven. Er moet beleid, bestaande uit gedragslijnen, procedures en maatregelen, worden opgesteld om de geïdentificeerde risico’s te beperken en effectief te beheersen (art. 2 Wwft).
Bij de KRA moeten ook de uitkomsten van de nationale risicoanalyse (NRA) worden meegenomen (art. 2c lid 1 Wwft). De NRA houdt op haar beurt weer rekening met de uitkomsten van de supranationale risicoanalyse (SNRA). Zie voor een samenvatting van de rapporten van de nationale risicoanalyse het Overzicht relevante externe bronnen.

Procedures
De belangrijkste procedures zijn de twee pijlers van de Wwft: cliëntenonderzoek en meldingsplicht. 

Maatregelen
Er moeten interne maatregelen zijn om het doel van de wettelijke regels, het beleid en de procedures daadwerkelijk te kunnen bereiken, zoals interne controle op de effectiviteit van de procedures. Doen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.