LOADING  
Fiscaal
Civiel

Handelingsbekwamen en minderjarigen bij uiterste wilsbeschikking (art. 4:55 BW)

Handelingsbekwamen en minderjarigen bij uiterste wilsbeschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 juni 2020
De redactie

1 Algemeen

Handelingsbekwamen en minderjarigen die de 16-jarige leeftijd hebben bereikt, kunnen uiterste wilsbeschikkingen maken. Dat geldt ook voor degenen die op een andere grond dan hun lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele zijn gesteld (art. 4:55 lid 1 BW).
Degenen die op grond van hun lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele zijn gesteld, kunnen slechts met toestemming van de Kantonrechter uiterste wilsbeschikkingen maken. De Kantonrechter kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden (art. 4:55 lid 2 BW).
Het lijkt aannemelijk dat de Kantonrechter zijn toestemming slechts zal verlenen aan de hand van een concept van de te maken uiterste wilsbeschikking. Blijkens de Parlementaire Geschiedenis BW Inv. Boek 4 2003 p. 1789, dacht de Minister van Justitie daar anders over. Hij stelde dat de Kantonrechter zijn toestemming tot het maken van uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen dient te verlenen.

De bekwaamheid voor het maken van uiterste wilsbeschikkingen wordt beoordeeld naar het moment dat de beschikking wordt gemaakt (art. 4:55 lid 3 BW).

Een door een onbekwame gemaakte uiterste wilsbeschikking is nietig. Art. 3:32 lid 2 BW verklaart een niet tot een of meer personen gerichte rechtshandeling (eenzijdige rechtsthandeling) verricht door een onbekwame namelijk nietig. Een uiterste wilsbeschikking is een niet tot een of meer bepaalde personen gerichte rechtshandeling.

Een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.