LOADING  
Fiscaal
Civiel

Goodwill (art. 1:100 BW)

Goodwill

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Gemeenschap van goederen Mail a friend
Bijgewerkt tot 25 november 2022
mr. dr. M.R. Kremer

1 Algemeen

Uit Hoge Raad 9 maart 1951, NJ 1952/46 (Damesmodebedrijf-arrest, brondocument niet beschikbaar) blijkt dat in het huwelijksvermogensrecht met (de waarde van) goodwill rekening moet worden gehouden.

2 Belichaamde en onbelichaamde goodwill

Bij goodwill wordt vaak onderscheid gemaakt tussen belichaamde goodwill en onbelichaamde goodwill, waarbij met belichaamde goodwill wordt gedoeld op de goodwill die onverbrekelijk is verbonden met de vermogensbestanddelen van de onderneming en die tot uitdrukking komt in de meerwaarde van die vermogensbestanddelen in hun geheel bij voortzetting van de onderneming boven de som van de waarden van de afzonderlijke vermogensbestanddelen.
Met betrekking tot onbelichaamde goodwill geldt in het algemeen dat als deze de waarde vertegenwoordigt van toekomstig inkomen van de ondernemer, dat nog niet verdiend is en waarop ook nog geen afdwingbaar recht bestaat, geen sprake is van een goed dat voor verdeling in aanmerking komt. Het gaat in dat geval om waarde die niet kan worden overgedragen en die bij overlijden geen op geld waardeerbare aanspraak oplevert.

Voor de vraag of (de waarde van) goodwill in de verdeling van een huwelijksgemeenschap moet worden betrokken is van doorslaggevend belang of de goodwill van de onderneming van (één van) de echtgenoten als zelfstandige waarde kan worden gerealiseerd. Belichaamde goodwill zal steeds in aanmerking moeten worden ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.