LOADING  
Fiscaal
Civiel

Goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen (Art. 7:84 - 7:100 BW)

Goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 18 november 2020
De redactie

1 Inleiding

Titel 7.2b BW vormt het recht dat geldt voor alle contractanten en voor alle vormen van goederenkrediet. Het vervangt daarmee zowel de voormalige titel 7A.5A BW (koop op afbetaling en huurkoop) als de Wet op het consumentenkrediet (Wck, oud).
In tegenstelling tot de wetgeving die is vervallen met de invoering van titel 7.2b BW, bevat de huidige regeling veel minder dwingend recht.
Art. 7:92 BW (inzake verrekening bij ontbinding) is van dwingend recht en daarnaast zijn slechts de bepalingen ten aanzien van consumentenovereenkomsten van dwingend recht.

Titel 7.2b BW is onderverdeeld in drie afdelingen:

  • afdeling 7.2b.1 BW, art. 7:84-7:100 BW (Goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen);
  • afdeling 7.2b.2 BW, art. 7:101-7:117 BW (Huurkoop onroerende zaken); en
  • afdeling 7.2b.3 BW, art. 7:118-7:128c BW (Consumentenkredietovereenkomsten betreffende voor bewoning bestemde onroerende zaken).

2 Overeenkomst van goederenkrediet

Van een overeenkomst van goederenkrediet is sprake bij het verschaffen van het genot door de kredietgever aan de kredietnemer van een roerende zaak, niet zijnde een registergoed, mits de termijn waarbinnen het krediet moet worden terugbetaald langer is dan drie maanden nadat het krediet ter beschikking is gesteld, dan wel met het verschaffen van het genot van de zaak een aanvang is gemaakt. Hieronder vallen in elk geval huurkoop en koop op afbetaling (art. 7:84 lid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.