LOADING  
Fiscaal
Civiel

Godsdienstige plechtigheden (art. 1:68 BW )

Godsdienstige plechtigheden

Dit thema maakt onderdeel uit van het kennisdossier: Huwelijk Mail a friend
Bijgewerkt tot 12 mei 2021

1 Geen godsdienstige plechtigheden vóór burgelijk huwelijk

In Nederland mogen geen godsdienstige plechtigheden (zoals een kerkelijk huwelijk) plaatsvinden, voordat het burgerlijk huwelijk tussen partijen is gesloten (art. 1:68 BW). Deze bepaling heeft ook een pendant in het strafrecht. De bedienaar van de godsdienst die toch een godsdienstige plechtigheid houdt voordat het burgerlijk huwelijk is voltrokken, kan worden gestraft met een geldboete (art. 449 Sr). Dit geldt niet voor het aangaan van een geregistreerd partnerschap (zie art. 1:80a lid 5 BW). Vóór het aangaan van een geregistreerd partnerschap kunnen dus wel godsdienstige plechtigheden plaatsvinden. Soms wordt getwijfeld over de vraag of het verbod geldt voor joodse en islamitische huwelijken omdat daarbij (ook) sprake is van een overeenkomst.

2 Wet tegengaan huwelijkse gevangenschap

Naast of in plaats van een burgerlijk huwelijk kan men een huwelijk aangaan op basis van religie of levensbeschouwing (religieuze verbintenis). Om een dergelijke religieuze verbintenis te beëindigen, kan het nodig zijn om bepaalde handelingen te verrichten. Indien een van de partijen zijn medewerking hieraan onthoudt, kan dit vergaande gevolgen hebben voor de ander. Er kan bijvoorbeeld in bepaalde religies geen nieuwe relatie of huwelijk worden aangegaan, of niet worden gereisd zonder toestemming van de echtgenoot van wie men burgerrechtelijk is gescheiden naar of in het land ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.