LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gevolgen non-conformiteit bij koop (art. 7:21 - 7:23 BW)

Gevolgen non-conformiteit bij koop

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 24 augustus 2022

1 Opheffing last of beperking (art. 7:20 BW)

Wanneer een zaak belast is met een last of beperking die er gelet op art. 7:15 BW niet op had mogen rusten, kan de koper eisen dat deze last of beperking wordt opgeheven, mits de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen (art. 7:20 BW). De koper zal de aanwezigheid van de betreffende last of beperking moeten aantonen. Het volstaat niet om enkel een beroep te doen op verschaffing van onbelaste eigendom. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat op een perceel nog een erfdienstbaarheid rust, welke niet is toegelaten. De koper kan in zo’n geval verlangen dat afstand wordt gedaan van deze erfdienstbaarheid. De verkoper zal, indien de gerechtigde dit wenst, dan ook een afkoopsom dienen te betalen. Wel zijn in art. 7:20 BW de woorden opgenomen: 'mits de verkoper hier redelijkerwijs aan kan voldoen'. Dit wil zeggen dat de verkoper niet tot onmogelijke of buitensporige prestaties is gehouden. Het feit dat de verkoper redelijkerwijs niet kan voldoen, wil niet zeggen dat deze laatste er makkelijk vanaf komt. De koper heeft uiteraard meer middelen ter beschikking. Zo kan de koper altijd nog een beroep doen op ontbinding of schadevergoeding. In de literatuur komt de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.