LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gerechtelijke vaststelling ouderschap (art. 1:207 - 1:208 BW)

Gerechtelijke vaststelling ouderschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 februari 2020
De redactie

1 Gerechtelijke vaststelling

De gerechtelijke vaststelling van het ouderschap (art. 1:207 BW) is een van de manieren waarop een kind juridisch aan zijn ouder kan worden verbonden. Deze procedure biedt de mogelijkheid het ouderschap vast te stellen in de situatie dat de persoon van wie het ouderschap kan worden vastgesteld, daartoe zelf geen stappen onderneemt of kan ondernemen. De vaststelling kan sinds de inwerkingtreding op 1 april 2014 van de Wet Lesbisch ouderschap (Wet van 25 november 2013, Stb. 2013, 486) betrekking hebben op zowel een man als een vrouw. Die wet kent geen overgangsrecht. Ook van kinderen die vóór de inwerkingtreding van de wet zijn geboren kan de rechter het ouderschap vaststellen. 

Als daarom is verzocht, kan de rechter bij de vaststelling van het ouderschap het kind een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding of in de kosten van levensonderhoud en studie toekennen (art. 1:208 BW). Overigens heeft de verwekker van een kind dat alleen een moeder heeft, als ook de persoon die als levensgezel van de moeder heeft ingestemd met de daad die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad ook zonder vaststelling van het ouderschap een onderhoudsverplichting als ware hij ouder (art. 1:394 BW). Onder verwekker van een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.