LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gemeenschap van winst en verlies (Art. 1:124- 1:127 en 1:128 BW (oud))

Gemeenschap van winst en verlies

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 januari 2022
De redactie

1 Inleiding

Bij de aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen op 1 januari 2012 (Wet van 18 april 2011 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Stb. 2011, 205) is de wettelijke regeling van de gemeenschap van winst en verlies (art. 1:124 t/m 1:126 en 1:128 (oud) BW) en van de gemeenschap van vruchten en inkomsten (art. 1:124 t/m 1:127 (oud) BW) vervallen. Het wettelijk deelgenootschap werd al per 1 september 2002 afgeschaft.

Onderaan de toelichting is de wettelijke regeling van de gemeenschap van winst en verlies opgenomen zoals deze gold op 31 december 2011. Deze bepalingen waren van toepassing door de enkele verklaring van de echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden dat zij een gemeenschap van winst en verlies zijn overeengekomen. Op grond van overgangsrecht blijven de artikelen van toepassing op gemeenschappen van winst en verlies, die zijn overeengekomen vóór 1 januari 2012 (art. V lid 9 Wet van 18 april 2011 tot wijziging van de titels 6, 7 en 8 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek). Het nieuwe recht eerbiedigt dus de bestaande stelsels.

Echtgenoten kunnen ook nu nog een dergelijk stelsel overeenkomen. Zij moeten in de huwelijkse voorwaarden dit stelsel dan volledig uitschrijven, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.