LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gemeenschap (art. 3:166 - art. 3:167 BW)

Gemeenschap

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Echtscheiding, Afwikkeling en vereffening nalatenschap, Gemeenschap Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 november 2022
De redactie

1 Algemeen

Titel 3.7 BW bestaat uit drie afdelingen. In de eerste afdeling komen bepalingen voor die in principe voor elke gemeenschap gelden. In afdeling 3.7.2 BW komen bepalingen voor die voor bepaalde bijzondere gemeenschappen gelden. Voor zover in afdeling 3.7.2 BW geen afwijkende regels voorkomen, gelden de regels van afdeling 3.7.1 BW. Tot slot komen in afdeling 3.7.3 BW regels voor met betrekking tot de vernietigbaarheid en nietigheid van verdelingen.
Volgens art. 3:166 BW is van een gemeenschap sprake wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk. Ook beperkte rechten kunnen gemeenschappelijk zijn. Zo vormt een vruchtgebruik ten behoeve van twee personen op hetzelfde goed (bijvoorbeeld een woning) een gemeenschap tussen de vruchtgebruikers. De verhouding tussen de hoofdgerechtigde ('bloot eigenaar') en de beperkt gerechtigde(n) wordt echter niet beheerst door de regels van Titel 3.7 BW. Er is in die situatie geen sprake van één recht dat aan meer personen gezamenlijk toebehoort, maar van twee verschillende rechten (hoofdgerechtigdheid en een beperkt recht).
Niet op alle vormen van gemeenschap is Titel 3.7 BW van toepassing. De wettelijke gemeenschap, die ontstaat wanneer twee personen met elkaar een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan zonder dat zij de gevolgen daarvan regelen door middel van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, kent eigen regels ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.