LOADING  
Fiscaal
Civiel

Gelegateerd goed bij uiterste wilsbeschikking (art. 4:50 BW)

Gelegateerd goed bij uiterste wilsbeschikking

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Mail a friend
Bijgewerkt tot 31 januari 2022

1 Algemeen

Een gelegateerd goed moet door degene op wie het legaat rust worden geleverd in de (feitelijke, dan wel juridische) staat waarin het goed zich ten tijde van het overlijden van de erflater bevindt (art. 4:50 lid 1 BW). Bij testament kan de erflater hier anders over beschikken. Degene op wie het legaat rust heeft de verplichting om voor de levering van de zaak zorg te dragen op de wijze waarop een zorgvuldig schuldenaar in de gegeven omstandigheden zou doen (art. 6:27 BW). De waardeontwikkeling van het goed vanaf de datum van overlijden komt voor rekening van de legataris.

Van de erfgenaam wordt niet verwacht dat hij het gelegateerde goed bevrijdt van de daarop rustende beperkte rechten (lid 2). De overdracht van het gelegateerde goed kan onder bezwaar van het beperkte recht aan de legataris plaatsvinden. Hetzelfde geldt ten aanzien van lasten.

Heeft de erflater een vordering op de (enig) erfgenaam gelegateerd aan een derde, dan zal na zijn overlijden geen vermenging optreden (art. 4:50 lid 3 BW). De wetgever heeft hiermee willen voorkomen dat hetgeen gelegateerd is door vermenging tenietgaat, doordat de (enig) erfgenaam onder algemene titel in de goederen en schulden van de erflater opvolgt (art. 4:182 BW). Hetzelfde geldt voor de situatie dat een beperkt recht van de erflater op een ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.