LOADING  
Fiscaal
Civiel

Geheimhoudingsplicht (art. 22 WNA)

Geheimhoudingsplicht

Dit thema maakt onderdeel uit van de kennisdossiers: Notarisambt, Deontologie erfrecht Mail a friend
Bijgewerkt tot 1 maart 2022
De redactie

1 Geheimhoudingsplicht

De notaris heeft op grond van art. 22 lid 1 WNA een geheimhoudingsplicht ten aanzien van al hetgeen hij uit hoofde van zijn werkzaamheid als zodanig kennis neemt. Deze verplichting geldt ook voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Deze geheimhoudingsplicht blijft op grond van art. 22 lid 2 WNA ook bestaan na beëindiging van het ambt of de betrekking waarin de werkzaamheid is verricht. Bij het afleggen van de eed verklaart de notaris 'dat ik geheimhouding zal betrachten ten aanzien van alles waarvan ik door mijn ambt kennis neem' (art. 3 WNA).

Met de geheimhoudingsplicht wordt het maatschappelijk belang gewaarborgd dat eenieder de mogelijkheid heeft om vrijelijk een notaris te consulteren zonder vrees voor openbaarmaking van hetgeen aan die notaris in die hoedanigheid wordt toevertrouwd (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 juni 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:2432). 

De notaris kan en mag over zijn geheimhoudingsplicht geen afspraken maken met zijn cliënt, waarmee wordt afgeweken van de wet. Het belang van het ambtsgeheim weegt dus zwaarder dan het belang van de notaris en zijn contractspartij.

De verplichting uit art. 165 Rv – eenieder is verplicht een getuigenis af te leggen, mits daartoe op wettige wijze is opgeroepen – geldt niet voor de notaris en zijn personeel omdat zij tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.